ساختمان اندیشکده حکمرانی شریف

طراحی نما ساختمان اندیشکده حکمرانی شریف

همخوانی با بافت مسکونی در همسایگی ساختمان و محدودیت‌های اجرایی از مهم‌ترین چالش‌های طراحی پوسته خارجی ساختمان اندیشکده حکمرانی شریف به حساب می‌آمد. توجه به تنوع فرمی در طبقات و ایجاد ریتم در بازشوها می‌تواند در افزایش هویت‌ به ساختمان تأثیرات بسزایی بگذارد. تمایل کافرما به استفاده از آجر و پیوند ساختاری مجموعه اندیشکده با نماهای آجری دانشگاه شریف گزینه استفاده از آجر را در روند تصمیم‌سازی پررنگ تر کرد. ایجاد منحنی‌هایی برا ایجاد ارتباط بین فرم نما و فضای داخل راهی برای نشان دادن پویایی فضای داخلی و بروز این پویایی بوده است تا پوسته بیرونی از پوسته‌ی بی روح و خشک فاصله بگیرد.

وضعیت

  • تکمیل ساخت

کارفرما

  • اندیشکده حکمرانی شریف

مکان

  • تهران

سال

  • 1396