شرکت ایساتیس

طراحی داخلی شرکت ایساتیس آسانسبر

ایده اصلی طراحی داخلی فضای شرکت ایساتیس با الهام از فرم و حرکت اتاقک آسانسور و با کانسپت تعلیق طراحی شده است. باکس هایی با تناسبات آسانسور و با رنگ اصلی نشان شرکت به عنوان المان شاخص در فضا شکل دهنده هویت کلی فضاست. تغییر ساختار چیدمان و ترکیب فضایی سنتی شرکت به فضایی نوین و اتاقک‌های کاری باز و ایجاد شفافیت بصری بین فضاهای کاری کارمندان و مدیران میانی از پیشنهادات اصلی طراحی داخلی بوده است.

وضعیت

  • ساخته شده

متراژ

  • 185 مترمربع

کارفرما

  • شرکت ایساتیس آسانسور

سال

  • 1396