شرکت مهیمن

طراحی داخلی شرکت مهیمن

در این پروژه سعی شده تا حس فضا با توجه به حوزه فعالیت اصلی شرکت یعنی حوزه ارتباطات و فضای مجازی، طراحی شود. طراحی فضای اداری بروز و حفظ روحیات ایرانی در فضای اصلی این پروژه مطلوب بود که با استفاده از جداره فخر مدین خاص آجری در راهرو منتهی به اتاق مدیر عامل سعی شده تا در عین استفاده از عنصری از معماری ایرانی، مفهوم پیکسل نیز تداعی گردد.

وضعیت

  • در حال ساخت

متراژ

  • 130 مترمربع

مکان

  • تهران

سال

  • 1396