غرفه نومیوه

طراحی غرفه اصلی شرکت نومیوه

عرضه بی واسطه میوه و محصولات زراغی هدف اصلی شرکت نومیوه است که به این منظور طراحی غرفه اصلی شرکت نومیوه در فضای باز فروشگاه رفاه به شیوه سپرده شد. پاسخگویی نیازهای عملکری متنوع مشتریان و فروشندگان و همچنین دیده شده مناسب همراه با هویت سازی برای برند نومیوه مسائل و چالش های اصلی پروژه بود. طراحی برای قفسه های محصولات با امکانات جدید هم بخشی اصلی این پروژه بود.

وضعیت

  • اتمام طراحی

کارفرما

  • شرکت نومیوه

سال

  • 1396