مجتمع رفاهی واحه کمال

طراحی مجتمع رفاهی واحه کمال

دهخدا در لغت نامه خود، واحه را “قطعه زمینی سبز و خرم در میان صحرا” می‌نامد.
اتفافات معماری از جنس مجتمع های خدماتی-رفاهی می‌توانند، به نوعی نقش واحه را در مفهومی مشابه ایفا کنند.
معماری پروژه مجتمع رفاهی واحه کمال بر اساس خواست کارفرما؛ تداعی کننده الگوهای معماری سنتی ایرانی است تا این معماری متفاوت به نقطه تمایزی با سایر مجموعه های مشابه تبدیل شود.
استفاده از عناصر و الگوهای معماری ایرانی مهم‌ترین شاخصه معماری مجموعه می‌باشد.
حیاط های متعدد در سطوح ارتفاعی مختلف سامان دهنده و تفکیک کننده عملکردهای اصلی مجموعه هستند.
معماری در دل زمین علاوه بر افزایش بهره وری انرژی، به دلیل وجود سبقه تاریخی و نیز ایجاد حس کنجکاوی در زمینه جذب کاربران به نظر می‌رسد می‌تواند تاثیرگذار باشد.

وضعیت

  • اتمام طراحی اولیه

متراژ

  • 5500 مترمربع

مکان

  • اسلامشهر، منطقه کمالیه

سال

  • 1398