مرکز نوآوری فناوری‌های زیستی

طراحی مرکز نوآوری فناوری‌های زیستی و سلامت شریف

استفاده از چوب طبیعی و درختان در حیاط مرکزی در کنار جداره‌های سفید فضاهای اداری در عین ایجاد تضاد؛ فضایی سرزنده و دلنشین ایجاد می‌کند.
فرم فضای مدیریت با ارتفاع بلند نسبت به فرم‌های کناری و با تضاد در متریال در محور ورودی اصلی نقش نشانه و بستر برای برندینگ را ایفا می‌کند.

سه باغچه کوچک کناری با قرارگیری در زیر نورگیرهای سقفی تامین کننده فضاهای استراحت و مراودات اجتماعی واحدهای اداری هستند.

ساماندهی ده واحد اداری در متراژهای مختلف، آزمایشگاه ها و فضای ستادی در دوطبقه مرکز نوآوری به کمک فضای باز میانی اتفاق می‌افتد. این حیاط مرکزی در عین رویدادپذیری و ایجاد فضای شکل‌گیری مراسمات جمعی؛ نور طبیعی واحدهای فضاهای میانی را نیز تامین می‌کند.

حضور فضای سبز و درختان در فضای میانی حضور جدی و باتاملی است که در عین تلطیف فضا و هوا؛ حس فضای مورد نظر در ایده های طراحی را نیز تقویت می‌کند.

وضعیت

  • در حال ساخت

متراژ

  • 2600 مترمربع

مکان

  • تهران، ناحیه نوآوری شریف

سال

  • 1397