مسکونی گوهردشت

بازطراحی نمای ساختمان مسکونی گوهردشت

با توجه به نمای قبلی طراحی و نیمه ساخته شده و عدم رضایت کارفرما، شیوه می‌بایست حس تعلق و رضایتمندی از نمای ساختمان را افزایش می‌داد، بر این اساس طراحی با استفاده از مصالح طبیعی و گرم چوب و با تغییر فرم نامانوس مثلثی در بالای ساختمان و کنترل دید و حریم بازشوها انجام شد.

وضعیت

  • اتمام طراحی

مکان

  • 1393

مکان

  • کرج، گوهردشت