مصلای شهر پردیس

بازطراحی مصلای شهر پردیس

پروژه مصلای شهر جدید پردیس که در سال‌های قبل ودر میانه روند ساخت به دلیل عدم پذیرش عمومی کلیت فرم بنا و نارضایتی عمومی از شرایط عملکردی پروژه متوقف شد. ساماندهی عملکردی و بهبود شرایط فرمی و هویتی مصلا مسئله اصلی این پروژه بود.
تلاش شد با بازنگری در کارکرد مصلا در شهر و بازتعریف فضاها و عملکردها و همچنین دخل و تصرف‌های معماری در فرم به این مسائل پاسخ دهیم.
حفظ سازه‌های موجود اصلی‌ترین محدودیت در مواجه با بنایی بود که هیچ رابطه معناداری با عملکردش نداشت.

وضعیت

  • اتمام طراحی اولیه

متراژ

  • 5000 مترمربع

مکان

  • شهر پردیس

سال

  • 1397