موسسه سفیر فیلم

طراحی داخلی ساختمان موسسه سفیر فیلم

ایده اصلی طراحی موسسه سفیر فیلم بر پایه محدودیات‌های وضع موجود سازه ساختمان و مفهوم رسانه شکل گرفت. با توجه به وجود ستون‌های فراوان و نیاز به ایجاد فضای یکدست برای استقرار گروه‌های کاری، سعی شد تا با ایدۀ الهام گرفته شده از ماهیت رسانه، فرم ستون های موجود ساختمان در قاب‌هایی از نظر بصری حذف شوند. این قاب‌ها در اصل محل استقرار گروه‌های کاری و تامین کنندۀ نیاز‌های آنهاست و از نظر مفهومی تداعی‌کننده استعاره قاب‌رسانه و ارتباط بین مخاطب و محتوا است.

وضعیت

  • طراحی اولیه

متراژ

  • 700 مترمربع

مکان

  • تهران

سال

  • 1396