مرکز نوآوری آیوتیک

طراحی داخلی و بازسازی مرکز نوآوری آیوتیک

مرکز نوآوری آیوتیک با هدف ایجاد مکانی برای فعالیت گروه‌های مختلف در حوزه اینترنت اشیاء در فضایی واقع در دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران طراحی و ساخته شد. با توجه به هدف این مرکز برای گسترش استفاده و آگاهی بخشی درباره این تکنولوژی، شیوه اقدام به طراحی و ساخت مرکزی کرد که بازگو‌کننده هویت بصری مجموعه آیوتیک باشد.

مکان

  • تهران، دانشگاه امیرکبیر

سال

  • 1395

وضعیت

  • ساخته شده