مرکز نوآوری سنندج

طراحی مرکز نوآوری سنندج

مرکز نوآوری سنندج به سفارش موسسه دانش بنیان برکت در یک سوله قدیمی در فضای شهری شهر سنندج طراحی شد و در حال ساخت می باشد.
در آینده بیشتر از این مرکز خواهیم گفت…

وضعیت

  • در حال ساخت

متراژ

  • 1900 مترمربع

مکان

  • سنندج، کردستان

سال

  • 1399