مرکز نوآوری شروع

طراحی مرکز نوآوری شروع

مرکز نوآوری شروع در ساختمانی قدیمی در یکی از مراکز صنعتی اطراف شهر تهران طراحی شد تا به عنوان شتاب دهنده در کنار صنایع تولیدی و استراتژیک نقش آفرینی کند.
در آینده بیشتر درباره طراحی معماری این پروژه خواهیم نوشت…

وضعیت

  • اتمام طراحی

متراژ

  • 2000 مترمربع

مکان

  • تهران

سال

  • 1399